Sari la pagina principală

Informații pentru cumpărători (consumatori)

SANITINO s.r.o., în calitate de operator al magazinului electronic de pe www.sanitino.ro (denumit în continuare "Magazin electronic") și partener contractual al cumpărătorilor care efectuează achizițiile respective, solicită prin prezenta clienților săi care sunt simultan și consumatori ("un consumator este orice persoană fizică care, în mod preponderent în afara activității sale comerciale, de afaceri sau profesionale, încheie un contract sau are alte relații de afaceri cu un întreprinzător") să citească cu atenție și în timp util următoarele informații înainte de a trimite o comandă.

Informații generale

 • SANITINO s.r.o. , o societate cu sediul social la adresa: Moravská 1259, 570 01 Litomyšl, CUI: 275 45 423, CIF: CZ2754545423, este operatorul magazinului electronic menționat mai sus și vânzătorul (denumit în continuare "Vânzătorul").
 • Solicitările sau comunicările de orice fel ale consumatorilor (de exemplu, reclamații și retururi în cazul retragerii din contract) trebuie adresate la: Moravská 1259, 570 01 Litomyšl, tel.: 031 22 94 744, e-mail: info@sanitino.ro.
 • Cererile sau notificările adresate consumatorilor se trimit la adresa de e-mail furnizată către SANITINO.
 • Bunurile sunt identificate cu ajutorul numelui, codului, producătorului și fotografiei produsului sau a unei animații 3D.

Contract, plată și livrare

 • Prețul bunurilor este întotdeauna specificat pentru bunurile respective, atât cu TVA inclus, cât și fără TVA.
 • Bunurile pot fi plătite:
  • cu plata ramburs la livrare în momentul preluării bunurilor comandate de la transportator;
  • printr-un transfer bancar în contul vânzătorului; sau
  • prin plată online.

Consumatorul poate alege metoda de plată în funcție de dorințele sale în formularul de comandă. Metodele posibile sunt precizate mai detaliat în articolul IV. din Termenii și condițiile generale (denumite în continuare "T&C"), care pot fi găsite la www.sanitino.ro/termeni-si-conditii-generale.

 • Consumatorul poate alege modalitatea de livrare în funcție de dorințele sale în formularul de comandă; opțiunile sunt descrise mai detaliat pe site-ul www.sanitino.ro, în secțiunea "Informații utile", la link-ul "Transport", precum și în articolul III din TC. Costul livrării va corespunde modalității de livrare alese și va fi întotdeauna menționat consumatorului înainte de transmiterea comenzii.
 • Consumatorul își poate exercita drepturile care decurg din existența unui defect al bunurilor de consum în termen de 24 de luni de la preluarea acestora, cu excepția cazului în care Vânzătorul și consumatorul convin asupra unei perioade mai lungi pentru produse individuale. O descriere mai detaliată a drepturilor care decurg din executarea defectuoasă, a drepturilor în baza garanției și a altor condiții de exercitare a acestor drepturi este prezentată în articolul VI. din T&C.
 • Un contract de achiziție încheiat în magazinul electronic va fi întotdeauna trimis la adresa de e-mail specificată de consumator și va fi ulterior depus la Vânzător în format electronic și poate fi trimis din nou consumatorului la cererea acestuia.
 • Contractul de vânzare-cumpărare se va încheia în limba română; acesta poate fi încheiat într-o limbă străină numai dacă părțile convin astfel.
 • În general, contractul de achiziție se va încheia prin intermediul magazinului electronic, în conformitate cu articolul II din Condițiile generale de vânzare. Consumatorul poate pune bunurile selectate într-un coș de cumpărături digital și poate trece la finalizarea comenzii. În timpul procesului de finalizare a comenzii, consumatorul trebuie să furnizeze informațiile necesare pentru achiziție. La finalul procesului există o pagină de prezentare generală cu toate informațiile relevante. În cazul în care anumite detalii din comanda de achiziție sunt incorecte sau lipsesc, consumatorul va fi notificat de către sistem în consecință și nu va putea trimite comanda cu efect obligatoriu; indiferent de dreptul de retragere al consumatorului (a se vedea mai jos). Prin bifarea căsuței de selectare respective și prin apăsarea butonului "Comandă și plătește", consumatorul acceptă T&C.
 • Contractul de vânzare-cumpărare poate fi încheiat și pe baza unui acord individual între vânzător și consumator (de exemplu, prin e-mail).
 • Consumatorul are dreptul de a se retrage din contract în condițiile specificate de regulamentul respectiv (a se vedea mai jos). Mai multe informații privind retragerea sunt, de asemenea, specificate la articolul VII din T&C. Nu este posibilă, printre altele, retragerea dintr-un contract de furnizare de bunuri realizate conform specificațiilor consumatorului sau personalizate în mod clar, dintr-un contract de furnizare de bunuri perisabile, precum și de bunuri care au fost amestecate în mod ireversibil cu alte bunuri după livrare sau dintr-un contract de furnizare de bunuri sigilate pe care consumatorul le-a desigilat și care nu pot fi returnate din motive legate de igienă.

Garanții și reclamații

Termenul de prescripție pentru exercitarea drepturilor de garanție pentru consumator este de douăzeci și patru (24) de luni și începe de la primirea efectivă a bunurilor de către consumator în cazul unor defecte semnificative.

 • În cazul în care defectul apare în termen un an (1) de la preluare, se presupune că bunurile erau deja defecte la preluare.
 • În funcție de tipul și gravitatea defectului, consumatorul poate alege dacă acesta trebuie reparat (îmbunătățire) sau dacă bunurile afectate trebuie înlocuite (schimb). O reziliere a contractului (sau o reducere a prețului) este posibilă numai în condițiile specificate în legile relevante, în special dacă cererea consumatorului nu este satisfăcută într-o perioadă de timp rezonabilă sau dacă nu este posibilă reparația sau înlocuirea.
 • Consumatorul este îndreptățit să își exercite drepturile care decurg dintr-un defect care apare la bunurile de consum în termen de 24 de luni de la preluarea acestuia, cu excepția cazului în care Vânzătorul și consumatorul stipulează o perioadă mai lungă pentru produse individuale. Perioada de exercitare a drepturilor care decurg din executarea defectuoasă începe la data predării bunurilor către consumator.
 • O reclamație trebuie să fie rezolvată (inclusiv remedierea defectului) în termen de cel mult 15 (cincisprezece) zile de la data la care a fost formulată, cu excepția cazului în care Vânzătorul și consumatorul convin asupra unei perioade mai lungi de timp sau în cazul în care o reglementare legală prevede altfel.
 • Comisia Europeană pune la dispoziție o platformă de soluționare online a litigiilor, care poate fi accesată la adresa http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Nu avem obligația și nici nu dorim să participăm la o procedură de soluționare a litigiilor în fața unei comisii de arbitraj pentru consumatori.

Dreptul consumatorului de a se retrage din contract  

 • Consumatorul are dreptul de a se retrage din contract fără a indica un motiv în termen de paisprezece (14) zile. Perioada de retragere va expira după paisprezece (14) zile de la data la care consumatorul sau o terță parte, alta decât transportatorul și indicată de consumator, intră în posesia fizică a ultimelor bunuri.
 • În scopul exercitării dreptului de retragere din contract, consumatorul trebuie să informeze SANITINO cu privire la decizia sa de retragere din contract printr-o declarație neechivocă. Consumatorul poate face acest lucru, în special printr-o scrisoare trimisă prin intermediul unui furnizor de servicii poștale la Moravská 1259, 570 01 Litomyšl sau printr-un e-mail trimis la adresa: info@sanitino.ro. Pentru retragerea din contract, consumatorul poate (dar nu este obligat) să utilizeze modelul de formular de retragere furnizat la sfârșitul prezentului document.
 • Pentru a respecta termenul de retragere din contract, este suficient să trimiteți o notificare de exercitare a dreptului de retragere din contract înainte de expirarea termenului relevant.

Consecințele retragerii din contract

 • În cazul în care consumatorul se retrage din contract, SANITINO va rambursa, fără întârzieri nejustificate, dar nu mai târziu de paisprezece (14) zile de la data la care SANITINO a fost informată de decizia consumatorului de a se retrage din contract, toate plățile primite de SANITINO de la consumator în legătură cu contractul, inclusiv costurile de livrare inițială (cu excepția costurilor suplimentare suportate ca urmare a modalității de livrare aleasă de consumator, care este diferită de cea mai puțin costisitoare metodă standard de livrare).
 • SANITINO va rambursa plățile prin același mijloc de plată utilizat de consumator pentru efectuarea tranzacției inițiale, cu excepția cazului în care consumatorul specifică în mod expres altceva. SANITINO poate amâna rambursarea până când primește bunurile returnate sau până când consumatorul dovedește că bunurile au fost trimise înapoi la SANITINO (oricare dintre aceste evenimente are loc mai devreme).
 • Fără întârzieri nejustificate, dar nu mai târziu de paisprezece (14) zile de la data la care consumatorul informează SANITINO că renunță la contract, consumatorul va trimite bunurile înapoi la SANITINO sau le va preda la adresa menționată: SANITINO s.r.o., areál Panattoni Park Teplice South, Mlýnská 327, 417 52  Hostomice nad Bílinou. Se consideră că termenul este respectat dacă consumatorul trimite bunurile înapoi înainte de împlinirea a paisprezece (14) zile de la data notificării retragerii. Consumatorul va suporta costurile directe de returnare a bunurilor.
 • Consumatorul este răspunzător doar pentru orice scădere a valorii bunurilor ca urmare a manipulării bunurilor într-un mod diferit de cel necesar pentru a se familiariza cu natura și proprietățile bunurilor, inclusiv cu funcționalitatea acestora.

Excepții de la dreptul de retragere

 • Consumatorul nu se poate retrage din contract dacă acesta implică furnizarea de bunuri care au fost personalizate la cererea consumatorului sau pentru persoana acestuia.
 • Consumatorul nu se poate retrage din contract în dacă acesta implică furnizarea de bunuri sigilate care nu pot fi returnate din motive de protecție a sănătății sau de igienă și care au fost desigilate după livrare.
 • Consumatorul nu se poate retrage din contract dacă acesta implică furnizarea de bunuri care, după livrare, conform naturii lor, sunt amestecate în mod inseparabil cu alte articole.

Model de formular de retragere

Sus