Sari la pagina principală

Termeni și condiții generale

 

Termeni și condiții generale

(Denumite în continuare TCG)

Termeni și condiții generale (PDF)

În vigoare de la: 15.8.2022

I. Dispoziții introductive

 1. Operatorul magazinului online www.sanitino.ro (denumit în continuare “E-shop”) este societatea comercială SANITINO s.r.o., cu sediul în Moravská 1259, 570 01 Litomyšl, CUI: 275 45 423, CIF: CZ27545423, înregistrată în Registrul Comerțului de pe lângă la Tribunalul Regional din Hradec Králové sub numărul de dosar C 25189 C 25189, date bancare: BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A., IBAN: RO78RNCB0072174433680001, cod SWIFT: RNCBROBU (denumită în continuare și „Vânzător“ sau „SANITINO“).
   
 2. SANITINO este vânzătorul tuturor bunurilor oferite și, în plus față de vânzarea acestora, asigură și servicii de garanție . Adresa de contact a Vânzătorului în scopul comunicării cu clienții (în special pentru chestiuni legate de reclamații și în scopul returnării bunurilor în caz de denunțare a contractului) este SANITINO s.r.o., incinta Panattoni Park Teplice South, Mlýnská 327, 417 52 Hostomice nad Bílinou, sau Vânzătorul poate fi contactat la numărul de telefon: 031 22 94 744 sau la adresele de e-mail info@sanitino.ro.
   
 3. Cumpărătorul poate fi un consumator sau un antreprenor (denumit în continuare în mod colectiv „Cumpărător“ sau separat „Cumpărător (consumator)“ ori „Cumpărător (antreprenor)“). Un consumator este orice persoană care, în afara sferei sale de activitate sau în afara sferei de exercitare independentă a unei profesii, încheie un contract cu un antreprenor sau negociază altfel cu acesta. În sensul prezentelor condiții generale, un antreprenor  este orice altă persoană.  În cazul în care o parte a prezentelor TCG se aplică numai unui Cumpărător (consumator) sau unui Cumpărător (antreprenor), în introducerea paragrafului sau articolului respectiv, părțile respective sunt specificate ca fiind CONSUMATOR sau ANTREPRENOR. În cazul în care un paragraf sau articol specific nu este specificat astfel, acesta se aplică Cumpărătorilor în general.
   
 4. TCG reglementează drepturile și obligațiile reciproce ale SANITINO, în calitate de Vânzător, pe de o parte, și ale clientului, în calitate de Cumpărător, pe de altă parte, în cazul vânzării de bunuri pe E-shop. TCG fac parte integrantă din fiecare contract de cumpărare încheiat în cadrul E-shop-ului (denumit în continuare numai "Contract") și devin astfel parte integrantă a înțelegerii contractuale dintre Vânzător și Cumpărător. Înainte de a plasa o comandă, Cumpărătorul are posibilitatea de a se familiariza cu TCG, de a le salva sau de a le imprima pentru o utilizare ulterioară. TCG se aplică întotdeauna relației specifice dintre Vânzător și Cumpărător în versiunea actuală disponibilă pentru Cumpărător în cadrul procesului de comandă. Contractul, detaliile comenzii și TCG în versiunea concretă și aplicabilă sunt întotdeauna trimise la adresa de e-mail a Cumpărătorului după ce acesta a plasat comanda.
   
 5. Bunurile vândute sunt destinate utilizării la domiciliu sau în spații utilizate pentru cazarea persoanelor, cu excepția cazului în care Vânzătorul și Cumpărătorul nu au convenit în mod expres altfel. În principiu, Vânzătorul nu este răspunzător pentru defectele cauzate de o solicitare excesivă în cazul în care bunurile sunt utilizate în scopuri comerciale sau necomerciale, altele decât cele menționate mai sus.
 6. Bunurile sunt marcate cu denumirea, codul, producătorul și ilustrația (fotografie a produsului, animație 3D).

II. Încheierea contractului

 1. Comanda cumpărătorului este considerată a fi o ofertă de încheiere a contractului și este obligatorie. Oferta de produse de pe E-shop nu reprezintă o propunere obligatorie pentru încheierea contractului, ci doar o prezentare generală care servește Cumpărătorului pentru a trimite comanda. După ce Cumpărătorul a completat datele sale, și-a finalizat comanda făcând clic pe "Comandă" și a fost de acord cu TCG, Vânzătorul îi va trimite, la adresa de e-mail specificată în comandă, o confirmare a comenzii cu un rezumat al detaliilor comenzii. Confirmarea va fi trimisă Cumpărătorului prin e-mail, cu TCG atașate. Acest e-mail este generat în mod automat și nu reprezintă o confirmare a încheierii Contractului cu Vânzătorul. Vânzătorul va confirma acceptarea ofertei și, prin urmare, încheierea Contractului între Cumpărător și Vânzător prin trimiterea unui e-mail de acceptare a ofertei, a unui e-mail cu detaliile de livrare a comenzii sau, alternativ, prin trimiterea bunurilor. Încheierea contractului poate fi confirmată și prin trimiterea detaliilor de plată în scopul efectuării plății. SANITINO nu are nicio obligație de a încheia Contractul cu Cumpărătorul.
   
 2. În cazul în care sistemul identifică faptul că unele date din procesul de comandă au fost introduse incorect sau au fost omise, Cumpărătorul este informat despre această situație, iar comanda incorectă a Cumpărătorului nu este obligatorie pentru părți.
   
 3. În cazul în care SANITINO nu acceptă propunerea de încheiere a Contractului făcută de Cumpărător, acesta va informa imediat Cumpărătorul, în termen de cel mult 3 zile, că nu a fost încheiat Contractul între Cumpărător și SANITINO.

III. Livrarea și preluarea bunurilor

 1.  În cazul în care bunurile comandate sunt în stoc, Vânzătorul le expediază de obicei în termen de 2 zile lucrătoare de la data confirmării comenzii de către Vânzător către Cumpărător sau, în cazul plății prin transfer bancar, în ziua în care Vânzătorul primește prețul de achiziție.
   
 2. În cazul în care Cumpărătorul are niște cerințe suplimentare legate de obiectul comenzii, termenul de livrare poate fi prelungit cu timpul necesar pentru a face aceste modificări.
   
 3. Timpul estimat de livrare este întotdeauna afișat înainte de finalizarea comenzii. Vânzătorul poate livra bunurile înainte de acest termen. În acest caz, Vânzătorul îl informează pe Cumpărător cu cel puțin o zi lucrătoare înainte de data livrării anticipate.
   
 4. În cazul în care Cumpărătorul comandă mai multe tipuri de bunuri în cadrul unei comenzi cu termene de livrare diferite, Vânzătorul expediază, de regulă, întreaga comandă într-un singur colet. Prin urmare, livrarea depinde întotdeauna pe mărfurile cu cel mai lung termen de livrare. Cu toate acestea, termenul de livrare este întotdeauna afișat în mod clar înainte de finalizarea comenzii. În cazul în care mărfurile din comandă sunt expediate din mai multe depozite, acestea pot fi livrate în mai multe colete. Astfel de colete pot fi livrate de o altă companie de transport, în zile diferite. Vânzătorul îl informează pe Cumpărător prin e-mail cu privire la expedierea fiecărui colet.
   
 5. Informații mai detaliate privind opțiunile de livrare și prețurile acestora sunt disponibile la www.sanitino.ro. În sensul Contractului dintre Cumpărător și Vânzător, locul de realizare este adresa de livrare specificată în Contract (așa cum este specificată în formularul de comandă). În cazul în care Cumpărătorul a optat pentru plata prin ramburs, Cumpărătorul trebuie să se asigure că bunurile sunt plătite la preluare.
   
 6. În cazul în care Cumpărătorul descoperă la livrare deteriorarea ambalajului coletului, trebuie să întocmească un raport de daune împreună cu șoferul serviciului de transport. Cumpărătorul poate prelua un astfel de colet, îl poate prelua cu rezerve sau poate refuza preluarea unui astfel de colet.  Cumpărătorul informează ulterior vânzătorul în aceeași zi și precizează motivul pentru care nu a preluat bunurile sau le-a preluat cu rezervă. Vânzătorul va lua ulterior măsurile adecvate și, , dacă este necesar, va depune toate eforturile pentru a livra un nou colet.
   
 7. Cumpărătorul trebuie să inspecteze conținutul coletului fără întârzieri nejustificate după recepție și să informeze Vânzătorul cu privire la orice discrepanțe, în termen de 2 zile de la primirea coletului. Cumpărătorul trebuie să inspecteze calitatea și cantitatea bunurilor livrate cu cea mai mare atenție, astfel încât să evite deteriorarea sau pierderea bunurilor.
   
 8. Costurile de livrare variază în funcție de tipul de bunuri și de tipul de transport ales. Costul total al livrării este întotdeauna specificat în ultima etapă a comenzii.

Informații detaliate privind transportul de mărfuri sunt disponibile pe site-ul web www.sanitino.ro.

 1. Data livrării este data preluării bunurilor de către Cumpărător.
   
 2. ANTREPRENOR: La preluarea bunurilor, Cumpărătorul (antreprenor) este obligat să procedeze fără întârziere conform articolului III alineatele (6) și (7) din prezentele TCG. În cazul în care Cumpărătorul (antreprenor) nu respectă procedura prevăzută la prezentul alineat, acesta își pierde dreptul de a-și exercita drepturile care decurg din realizarea necorespunzătoare.

IV. Condiții de plată

 1. Prețurile indicate pentru bunurile din E-shop includ taxa pe valoarea adăugată (denumite în continuare "Preț"). Prețul se raportează întotdeauna la produsul afișat și descris și nu include decorațiunile, accesoriile sau realizările aferente. Vânzătorul își rezervă dreptul de a modifica prețul la propria discreție. Cumpărătorul poate verifica prețul bunurilor pentru fiecare articol în parte. Pentru Cumpărător, este întotdeauna decisiv prețul afișat pentru bunuri în momentul plasării comenzii și este întotdeauna afișat înainte de confirmarea comenzii.
   
 2. Prețul bunurilor nu include prețul de transport. Prețul transportului și al altor servicii selectate de către Cumpărător va fi facturat separat. Prețul total, care include prețul bunurilor, prețul de transport și al altor servicii, este afișat întotdeauna înainte de ultima etapă a comenzii. Informații detaliate despre opțiunile de transport și despre costul acestora sunt disponibile la www.sanitino.ro.
   
 3. Bunurile pot fi plătite:

3.1. În numerar la livrare (prin ramburs), la preluarea bunurilor comandate de la transportator. Suma (prețul bunurilor + prețul transportului + taxa de ramburs) este înmânată de către Cumpărător șoferului serviciului de transport, care este obligat să elibereze cumpărătorului o chitanță de plată. Vânzătorul trimite documentul fiscal (factura) Cumpărătorului prin e-mail.   

3.2. Prin transfer bancar în contul Vânzătorului. Vânzătorul va trimite factura în avans Cumpărătorului, prin e-mail. În cazul în care Cumpărătorul nu plătește integral factura în avans în termen de 14 zile de la data emiterii acesteia, Vânzătorul își rezervă dreptul de a denunța Contractul și de a anula comanda.

3.3. Plata online prin intermediul unui portal de plată. Imediat ce sistemul Vânzătorului asociază plata Cumpărătorului cu comanda, Vânzătorul trimite Cumpărătorului o confirmare a plății primite.

 1. În cazul produselor personalizate și, în cazuri excepționale, în cazul produselor care nu sunt în stoc (de exemplu, produsele care nu indică „x buc. în stoc"), Vânzătorul își rezervă dreptul de a solicita Cumpărătorului un depozit financiar nerambursabil de la 30 la 100% din prețul de achiziție al produselor. În cazul Cumpărătorului (consumator), acest depozit financiar poate fi nerambursabil dacă bunurile sunt bunuri pentru care Cumpărătorul (consumator) nu are dreptul de a denunța contractul, iar Cumpărătorul (consumator) a fost informat în prealabil cu privire la acest fapt. Valoarea avansului va fi stabilită de către Vânzător și, în cazul în care avansul nu este plătit în mod corespunzător de către Cumpărător în termen de 14 zile de la data emiterii facturii în avans, Vânzătorul își rezervă dreptul de a denunța Contractul.
   
 2. Conform legii privind înregistrarea vânzărilor, Vânzătorul este obligat să emită o chitanță Cumpărătorului. Totodată, este obligat să înregistreze încasările primite online la administratorul fiscal; în cazul unei defecțiuni tehnice, în termen de cel mult 48 de ore.
   
 3. În cazul în care cumpărătorul solicită o rambursare a TVA-ului pentru exportul în afara UE, vânzătorul are dreptul de a percepe o taxă administrativă individuală pentru acest serviciu, a cărei valoare va fi comunicată în prealabil cumpărătorului.

V. Dobândirea dreptului de proprietate şi transferul riscul de deteriorare a bunurilor.

 1. Dreptul de proprietate asupra bunurilor se transferă Cumpărătorului în momentul în care Cumpărătorul plătește Vânzătorului prețul pentru bunuri și pentru toate serviciile aferente (de exemplu, prețul de transport sau taxa de ramburs) sau în momentul în care Cumpărătorul acceptă bunurile de la Vânzător, în funcție de care dintre acestea se întâmplă mai târziu. Până la plata integrală a prețului pentru bunuri și servicii conexe, Vânzătorul este întotdeauna proprietarul bunurilor. Este interzisă orice revânzare sau transfer al titlului de proprietate asupra bunurilor către o terță parte înainte de plata prețului pentru bunuri și serviciile aferente.
   
 2. În conformitate cu alineatul precedent, Cumpărătorul își asumă riscul de deteriorare a bunurilor care i-au fost încredințate înainte de plata integrală a prețului și a serviciilor conexe, în special riscul de pierdere a bunului, de distrugere sau de deteriorare a acestuia.
   
 3. CONSUMATOR: Riscul de deteriorare a bunurilor trece la Cumpărător (consumator) în momentul în care bunurile sunt preluate de către Cumpărător (consumator) sau de către o terță parte desemnată de Cumpărător (consumator), alta decât transportatorul oferit de Vânzător. În cazul în care Cumpărătorul (consumator) a perfectat sau, la cererea Cumpărătorului (consumator), Vânzătorul a perfectat un alt transportator decât cel oferit de Vânzător, riscul de deteriorare a bunurilor este transferat Cumpărătorului (consumator) în momentul livrării bunurilor către persoana sau entitatea perfectată pentru livrarea, transportul sau preluarea bunurilor.
   
 4. ANTREPRENOR: În cazul în care bunurile sunt trimise de către Cumpărător (antreprenor) prin intermediul unui transportator contractat, se consideră că mărfurile au fost predate Cumpărătorului (antreprenor) prin predarea bunurilor primului transportator la care Cumpărătorul (antreprenor) își poate exercita orice drepturi în temeiul contractului de transport. Riscul de deteriorare a bunurilor se transferă Cumpărătorului (antreprenor) în momentul predării bunurilor acestui prim transportator.

VI. Răspunderea vânzătorului pentru defecte, aplicarea reclamației de către Cumpărător

 1. Vânzătorul este răspunzător față de Cumpărător pentru faptul că bunurile sunt lipsite de defecte la primirea lor de către Cumpărător și că, în momentul preluării, bunurile au caracteristicile convenite. În cazul în care nu s-a convenit asupra caracteristicilor bunurilor, bunurile au caracteristicile menționate în descrierea lor sau cele care pot fi așteptate în general pentru astfel de bunuri, în cantitatea, numărul sau greutatea corespunzătoare și în conformitate cu legislația aplicabilă, cu excepția cazului în care se prevede altfel.
   
 2. Cumpărătorul este îndreptățit să își exercite dreptul de a reclama defectele bunurilor în conformitate cu legea. Vânzătorul este răspunzător pentru defectele bunurilor la momentul livrării, inclusiv pentru defectele legale.
   
 3. Descrierea bunurilor pe E-shop nu reprezintă o indicație a calității bunurilor.
   
 4. Drepturi care decurg din realizarea necorespunzătoare nu se aplică în cazul uzurii bunului cauzate de utilizarea normală a acestuia, de un tratament necorespunzător, de condițiile meteorologice, de o manipulare necorespunzătoare, de deteriorări intenționate sau de defecte care au fost notificate Cumpărătorului în scris în contract sau într-un alt mod corespunzător sau de care Cumpărătorul a avut cunoștință înainte de a prelua bunul. Un defect al bunurilor nu este o diferență normală de culoare sau de textură în cazul materialelor naturale (de exemplu, lemn), al materialelor artificiale sau al suprafețelor vopsite. În cazul bunurilor vândute la un preț mai mic (marcate ca fiind de "calitatea a doua"), Vânzătorul nu este răspunzător pentru defectul pentru care s-a convenit prețul mai mic, iar în cazul bunurilor folosite, pentru defectul corespunzător nivelului de utilizare sau de uzură pe care bunul îl avea în momentul preluării de către Cumpărător. În cazul în care obiectul achiziției este un bun deja folosit, termenul legal pentru exercitarea drepturilor pentru realizarea necorespunzătoare se reduce la 12 luni.
   
 5. Reclamațiile privind defectele bunurilor trebuie făcute de către cumpărător fără întârzieri nejustificate după ce defectul a fost descoperit, prin e-mail trimis la adrese info@sanitino.ro sau în scris la adresa pentru reclamații specificată mai sus. Formularul de reclamație care poate fi utilizat poate fi descărcat de aici. Cumpărătorul este obligat să dovedească Vânzătorului că a cumpărat bunurile de la Vânzător, în special prin furnizarea originalului sau a unei copii a facturii, pe care Cumpărătorul o trimite împreună cu reclamația scrisă sau o prezintă pentru conformitate dacă reclamația este făcută personal la sediul Vânzătorului.
   
 6. După ce Cumpărătorul reclamă în mod corespunzător defectele bunurilor în conformitate cu alineatul precedent, Vânzătorul emite un raport de reclamație în care confirmă în scris Cumpărătorului când acesta și-a exercitat dreptul, oferindu-i și instrucțiuni cu privire la remediere și la durata reclamației. Vânzătorul transmite raportul de reclamație la adresa de e-mail furnizată de Cumpărător în procesul de trimitere a comenzii sau în alt mod, dacă Cumpărătorul solicită acest lucru în momentul depunerii reclamației.
   
 7. În cazul în care Cumpărătorul reclamă defecte ale bunurilor și dacă reclamația este acceptată de Vânzător, Vânzătorul plătește Cumpărătorului costurile de transport ale bunurilor asociate cu reclamația. Cu toate acestea, în cazul în care Cumpărătorul a ales o altă metodă de transport decât cea mai ieftină, Vânzătorul rambursează Cumpărătorului costul de transport al bunurilor asociate cu reclamația în cuantumul corespunzător celei mai ieftine metode de livrare oferite. În cazul în care Vânzătorul respinge o reclamație pentru defecte ale bunurilor, Cumpărătorul plătește toate costurile de transport ale bunurilor asociate cu reclamația.
   
 8. În cazul în care Cumpărătorul nu îndeplinește condiția de instalare profesională pentru bunurile care necesită o instalare profesională, nu se va accepta o reclamație ulterioară pentru defecte cauzate de instalarea neprofesională. Vânzătorul nu este răspunzător, printre altele, pentru defecte ale bunurilor cauzate de manipularea sau instalarea neprofesională de către Cumpărător.
   
 9. Un defect cauzat de îngrijirea neprofesională sau de o altă punere în funcțiune neprofesională a bunurilor de către Cumpărător este considerat un defect al bunurilor numai în cazul în care defectul a fost cauzat de instrucțiunile incorecte date în instrucțiunile de montaj sau de punere în funcțiune.
   
 10. CONSUMATOR: Drepturile Cumpărătorului (consumator) în caz de realizarea defectuoasă expiră dacă nu sunt exercitate în termen de 24 de luni de la primirea bunurilor, cu excepția cazului în care Vânzătorul și Cumpărătorul (consumator) convin asupra unei perioade mai lungi.
   
 11. CONSUMATOR: În cazul în care apare un defect în termen de șase luni de la preluare bunurilor, se va considera că bunul a avut defect la preluare. În funcție de tipul și de gravitatea defectului, cumpărătorul (consumator) poate solicita repararea articolului (înlăturarea defectului), înlocuirea bunului defect cu un bun nou, fără defecte. Cumpărătorul (consumator) are și dreptul de a denunța contractul. Denunțarea contractului (sau reducerea Prețului) este posibilă numai în condițiile stabilite în legislația relevantă, în special dacă cererea Cumpărătorului (consumator) nu este îndeplinită într-un termen rezonabil sau dacă nu este posibilă îmbunătățirea sau înlocuirea.
   
 12. CONSUMATOR: În cazul în care Cumpărătorul este un consumator, reclamația acestuia trebuie să fie soluționată (inclusiv corectarea defectului) în termen de 30 de zile de la data depunerii reclamației, cu excepția cazului în care Vânzătorul și Cumpărătorul (consumator) convin asupra unei perioade de timp mai lungi sau dacă nu se prevede altfel în legislația aplicabilă.
   
 13. ANTREPRENOR: Drepturile Cumpărătorului (antreprenor) în caz de realizarea defectuoasă expiră dacă nu sunt exercitate în termen de 12 de luni de la primirea bunurilor, cu excepția cazului în care Vânzătorul și Cumpărătorul (antreprenor) convin asupra unei perioade mai lungi.

VII. Informații pentru Cumpărător (consumator), denunțarea contractului

CONSUMATOR: TEXTUL ÎNTREGII PĂRȚI VII. TCG SE APLICĂ NUMAI UNUI CUMPĂRĂTOR CARE ESTE UN CONSUMATOR

 1. Informații pentru cumpărători (consumatori) sunt disponibile la www.sanitino.ro.
   
 2. În conformitate cu obligația sa legală, Vânzătorul informează prin prezenta Cumpărătorul (consumator) cu privire la dreptul legal de a denunța contractul, fără a oferi niciun motiv și fără nicio penalitate, în termen de 14 zile de la primirea bunurilor.
   
 3. Pentru a-și exercita dreptul de denunțare a contractului, Cumpărătorul (consumator) trebuie să informeze Vânzătorul cu privire la decizia sa de a denunța contractul. Cumpărătorul (consumatorul) poate face acest lucru în special prin intermediul unei scrisori trimise Vânzătorului prin intermediul unui operator de servicii poștale, la adresa SANITINO s.r.o., incinta Panattoni Park Teplice South, Mlýnská 327, 417 52 Hostomice nad Bílinou, sau prin intermediul unui e-mail trimis Vânzătorului la adresa de e-mail info@sanitino.ro. Vânzătorul recomandă Cumpărătorului (consumator) să denunțe Contractul utilizând formularul tip, care poate fi descărcat de la link-ul de aici: „Model de formular pentru denunțarea contractului”. Cu toate acestea, Cumpărătorul (consumator) nu este obligat să utilizeze acest model de formular.
   
 4. Cumpărătorul (consumatorul) este obligat să returneze vânzătorului bunurile la care se referă retragerea din contract la adresa SANITINO s.r.o., incinta Panattoni Park Teplice South, Mlýnská 327, 417 52 Hostomice nad Bílinou. Cumpărătorul (consumator) suportă costurile directe asociate returnării bunurilor către Vânzător. Bunurile nu pot fi trimise Vânzătorului cu ramburs, Vânzătorul rezervându-și dreptul de a nu accepta bunurile trimise în acest mod. Cumpărătorul (consumator) este obligat să dovedească faptul că a cumpărat bunurile de la Vânzător, de exemplu, atașând chitanța fiscală primită de către Cumpărător (consumator) împreună cu bunurile.
   
 5. Cumpărătorul (consumator) este răspunzător pentru diminuarea valorii bunurilor în cazul în care bunurile au fost manipulate în mod diferit față de modul în care trebuie manipulate având în vedere natura și caracteristicile acestora, iar diminuarea valorii bunurilor se datorează unei astfel de manipulări (de exemplu, montare necorespunzătoare). Într-un astfel de caz, Vânzătorul are dreptul de a deduce din suma returnată o parte proporțională din prețul de achiziție care corespunde scăderii valorii bunurilor. Vânzătorul va deduce din suma rambursată o parte proporțională din prețul de achiziție corespunzătoare reducerii valorii bunurilor în cazul în care bunurile îi sunt livrate deteriorate ca urmare a transportului de la Cumpărător (consumator), deoarece Cumpărătorul (consumator) este cel care, în cazul denunțării contractului, suportă riscul deteriorării bunurilor pe parcursul transportului înapoi la Vânzător, fiind responsabil pentru starea bunurilor livrate. Din acest motiv, Cumpărătorul (consumator) este sfătuit să se familiarizeze în mod corespunzător cu termenii și condițiile transportatorului pe care l-a ales, să respecte în special condițiile stabilite pentru ambalarea coletului, trimițând astfel bunurile Vânzătorului într-un ambalaj adecvat pentru transport, astfel încât aceste bunuri să nu fie deteriorate în timpul transportului.  

În cazul în care Cumpărătorul (consumator) denunță contractul în timp util, Vânzătorul îi returnează cumpărătorului (consumator), fără întârzieri nejustificate, dar nu mai târziu de paisprezece zile de la retragerea din contract, toate costurile, inclusiv costul livrării bunurilor (dar nu și costul returnării bunurilor către Vânzător) primite de la acesta în baza Contractului, iar pentru returnarea banilor Vânzătorul va utiliza aceleași mijloace de plată pe care Cumpărătorul (consumator) le-a utilizat pentru tranzacția inițială. Vânzătorul returnează Cumpărătorului (consumator) banii primiți prin alte mijloace numai dacă Cumpărătorul (consumator) a fost de acord cu acest lucru și dacă nu sunt suportate costuri suplimentare. În cazul în care cumpărătorul (consumator) a ales o altă metodă de transport decât cea mai ieftină, Vânzătorul va rambursa Cumpărătorului (consumator) costurile de livrare a bunurilor în cuantumul corespunzător celei mai ieftine metode de transport oferite. Vânzătorul este obligat să returneze banii primiți numai după ce Cumpărătorul (consumator) dovedește returnarea bunurilor.

 1. Costurile mijloacelor de comunicare la distanță ale Cumpărătorului (consumator) sunt suportate de către Cumpărător (consumator), iar costurile mijloacelor de comunicare la distanță ale Vânzătorului sunt suportate de către Vânzător, iar costurile nu diferă de tariful de bază.
   
 2. Contractul încheiat în acest E-shop este trimis cumpărătorului (consumator) la adresa de e-mail furnizată de acesta și este stocat ulterior de către Vânzător în format electronic, putând fi trimis din nou Cumpărătorului (consumator) la cerere.
   
 3. Cumpărătorul ia la cunoștință că nu poate denunța contractul de vânzare-cumpărare pentru livrarea de produse care au fost adaptate conform cerințelor Cumpărătorului (consumator) sau pentru persoana sa, un contract de vânzare pentru livrarea de bunuri perisabile, precum și de bunuri care au fost amestecate ireversibil cu alte bunuri după livrare și de la un contract de vânzare pentru livrarea de bunuri în ambalaj sigilat pe care cumpărătorul (consumator) le-a scos din ambalaj și care nu pot fi returnate din motive de igienă.
   
 4. În cazul în care între Vânzător și Cumpărător (consumator) apare un litigiu comercial privind Contractului, care nu poate fi soluționat de comun acord, Cumpărătorul (consumator) poate înainta o propunere de soluționare extrajudiciară a unui astfel de litigiu către entitatea desemnată pentru soluționarea extrajudiciară a litigiilor comerciale, care este Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor - Directia de Solutionare Alternativa a Litigiilor, Blvd. Aviatorilor nr.72, Bucuresti, 011865, e-mail: dsal@anpc.ro, tel: 0040213121275. Fax: Cumpărătorul (consumator) poate utiliza și platforma online de soluționare a litigiilor: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=CS

VIII. Informații privind prelucrarea datelor cu caracter personal

 1. Informații privind modul în care SANITINO prelucrează datele cu caracter personal sunt disponibile pe site-ul web www.sanitino.ro.

IX. Altele

 1. ANTREPRENOR: Contractul este guvernat și interpretat în conformitate cu legislația cehă, iar orice litigiu va fi adus în fața unei instanțe competente din Republica Cehă.
   
 2. Fără acordul Vânzătorului, Cumpărătorul nu are dreptul de a cesiona unei terțe părți o creanță care decurge din acest Contract.
   
 3. Cumpărătorul ia la cunoștință și este de acord ca adresa sa de e-mail furnizată în comandă să poată fi utilizată pentru comunicare.
   
 4. Acordurile speciale cu Cumpărătorul, încheiate în scris în contractul de achiziție, prevalează asupra acelor prevederi din TCG care ar intra în conflict cu acestea.
   
 5. În cazul în care anumite dispoziții din TCG sunt declarate nule, această nulitatea nu se aplică celorlalte dispoziții.
Sus