Sari la pagina principală

Politica de confidențialitate

Generalități

SANITINO se angajează să proceseze în mod transparent datele cu caracter personal și, prin urmare, oferă următoarele informații.

SANITINO s.r.o. , o societate cu sediul social în Moravská 1259, 570 01 Litomyšl, cod unic de identificare: 275 45 423, înregistrată în Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Regional din Hradec Králové sub nr. C 25189 (denumită în continuare "SANITINO"), operează un magazin electronic la adresa www.sanitino.ro (denumit în continuare "magazinul electronic").  SANITINO, în calitate de operator de date cu caracter personal, depune toate eforturile pentru a proteja confidențialitatea tuturor clienților și a altor persoane vizate și garantează tratarea confidențială a tuturor datelor cu caracter personal pe care le prelucrează.

În sensul prezentei notificări, termenii de mai jos au înțelesurile respective:

 • Utilizator înregistrat - o persoană care are un cont de utilizator deschis în magazinul electronic, indiferent dacă a făcut sau nu o achiziție de la SANITINO.
 • Utilizator al liniei de asistență telefonică - o persoană care a efectuat un apel telefonic la o linie de asistență telefonică operată de SANITINO la numărul 031 22 94 744.
 • Client - un utilizator înregistrat sau neînregistrat care a făcut o achiziție de la SANITINO.
 • Utilizatori - împreună utilizatori înregistrați, utilizatori ai liniei de asistență, clienți.

Prelucrarea tuturor datelor cu caracter personal ale Utilizatorilor are loc în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, cu modificările ulterioare, precum și cu alte reglementări conexe.

 

Prelucrarea datelor cu caracter personal ale Utilizatorilor

SANITINO prelucrează datele cu caracter personal ale Utilizatorilor numai în scopurile specificate mai jos. Utilizatorii nu sunt obligați să furnizeze SANITINO datele lor personale; cu toate acestea, colectarea și prelucrarea ulterioară a acestor date este necesară în cazul în care Utilizatorii doresc să utilizeze serviciile sau ofertele furnizate de SANITINO prin intermediul E-shop-ului. De asemenea, datele pot fi procesate automat ca urmare a simplei accesări a magazinului electronic așa cum este descris ulterior.

SANITINO poate prelucra datele cu caracter personal atât manual, cât și prin mijloace automatizate.

 1. Executarea contractului de achiziție

Scop:

SANITINO prelucrează aceste date cu caracter personal în scopul desfășurării activității sale comerciale și pentru a putea furniza serviciile sale așa cum sunt oferite.

Tipul și amploarea prelucrării datelor:

SANITINO prelucrează următoarele date cu caracter personal ale Utilizatorilor: nume, prenume, denumire comercială, adresa de reședință sau sediul social, adresa poștală, adresa de facturare, adresa de e-mail, numărul de identificare fiscală, numărul cardului de plată sau numărul de cont. În acest context, SANITINO poate prelucra și alte date care sunt necesare în fiecare caz în parte sau care sunt furnizate în mod voluntar de către Client în acest scop, cum ar fi numărul de telefon.

Temeiul juridic:

SANITINO prelucrează datele cu caracter personal ale Utilizatorului pe baza unui contract reciproc, a unei cereri anterioare a utilizatorului sau a interesului legitim al SANITINO în executarea contractului. Orice prelucrare suplimentară a datelor furnizate în mod voluntar de către Client se bazează pe interesul legitim al SANITINO de a utiliza informațiile furnizate în mod voluntar pentru a simplifica procesele și pentru a furniza serviciile sale cât mai complet posibil din punct de vedere calitativ.

Perioada de stocare:

SANITINO stochează aceste date pe durata executării contractului și, ulterior, pentru o perioadă suplimentară de 3 ani.

 1. Păstrarea contului de utilizator

Scop:

SANITINO prelucrează datele cu caracter personal în scopul de a oferi Utilizatorilor înregistrați caracteristicile și funcțiile necesare unui magazin electronic și pentru a simplifica viitoarele procese de comandă ale acestora.

Tipul și amploarea prelucrării datelor:

SANITINO prelucrează următoarele date cu caracter personal ale Utilizatorilor: numele, prenumele, denumirea comercială, adresa de reședință, adresa poștală, adresa de facturare, adresa de e-mail, codul unic de identificare, codul de identificare fiscală și alte date furnizate în timpul înregistrării Utilizatorului sau pe perioada păstrării contului de utilizator. În acest context, SANITINO poate prelucra și alte date furnizate în mod voluntar de către Client în acest scop, cum ar fi numărul de telefon.

Temeiul juridic:

SANITINO prelucrează datele cu caracter personal ale Utilizatorului pe baza unui contract reciproc, deoarece o astfel de prelucrare este necesară pentru executarea unui contract. SANITINO prelucrează, de asemenea, datele cu caracter personal ale Utilizatorului pe baza interesului său legitim de a îmbunătăți funcțiile magazinului electronic și calitatea serviciilor sale.

Perioada de stocare:

SANITINO stochează aceste date pentru o perioadă de 3 ani de la înregistrare sau 3 ani de la ultima achiziție, oricare dintre aceste perioade se încheie mai târziu.

 1. Soluționarea întrebărilor și a cererilor

Scop:

SANITINO prelucrează datele cu caracter personal pentru a menține un sistem de contact care să funcționeze corect și care să permită SANITINO un schimb necesar cu Utilizatorii săi.

Tipul și amploarea prelucrării datelor:

Pentru a trata și soluționa întrebările/cererile de contact ale Utilizatorului, SANITINO prelucrează datele furnizate de Utilizator în acest context, de exemplu, numele, prenumele, numărul de telefon, adresa de e-mail și/sau orice alte date indicate.

Temeiul juridic:

SANITINO prelucrează datele cu caracter personal ale Utilizatorului pe baza interesului său legitim de a permite și de a menține un schimb de informații cu Utilizatorul pentru a răspunde la întrebările și solicitările acestuia.

Perioada de stocare:

SANITINO prelucrează aceste date cu caracter personal pentru perioada de procesare activă a cererii sau a interogării/întrebării și, ulterior, pentru o perioadă suplimentară de 3 ani.

 1. Îmbunătățirea serviciilor pentru clienți

Scop:

SANITINO prelucrează înregistrările vocale ale apelurilor telefonice în scopul de a oferi clienților săi cel mai înalt standard de servicii pentru clienți, precum și pentru a îmbunătăți în mod constant experiența clienților, pe cât posibil. SANITINO utilizează aceste înregistrări pentru a evalua serviciile oferite clienților săi, pentru a le îmbunătăți și a le face mai eficiente. SANITINO poate, de asemenea, să analizeze aceste înregistrări și să le utilizeze pentru a crea o bază de date cu întrebările la care oferă răspunsuri pe site-ul magazinului electronic.

Tipul și amploarea prelucrării datelor:

SANITINO procesează înregistrările apelurilor efectuate la linia de asistență telefonică.

Temeiul juridic:

SANITINO prelucrează datele cu caracter personal ale Utilizatorului pe baza consimțământului Utilizatorului liniei de asistență telefonică. Utilizatorul liniei de asistență telefonică va fi întotdeauna informat de către SANITINO înainte de orice înregistrare și, în cazul în care utilizatorul liniei de asistență telefonică nu își dă consimțământul, apelul nu va fi înregistrat.

Perioada de stocare:

SANITINO stochează aceste înregistrări pentru o perioadă de 5 ani.

 1. Respectarea obligațiilor legale ale SANITINO

Scop:

SANITINO prelucrează datele cu caracter personal în scopul îndeplinirii propriilor obligații legale aplicabile în cazul respectiv.  

Tipul și amploarea prelucrării datelor:

SANITINO prelucrează datele Utilizatorilor în cazurile prevăzute de lege pentru cazuri specifice, cum ar fi în ceea ce privește dispozițiile contabile în legătură cu achizițiile efectuate prin intermediul magazinului electronic. O astfel de prelucrare poate include, de exemplu, numele și prenumele sau denumirea comercială a Utilizatorului, adresa de reședință sau sediul social, adresa poștală, adresa de facturare, codul unic de identificare, codul de identificare fiscală, data nașterii sau numărul de identificare a nașterii, adresa de e-mail, numărul de telefon, detaliile bancare și alte date furnizate de Utilizator, dacă este cazul.

Temeiul juridic:

SANITINO prelucrează datele cu caracter personal, de asemenea, pe baza respectării obligațiilor legale pe care SANITINO trebuie să le respecte.

Perioada de stocare:

Datele cu caracter personal sunt prelucrate pentru perioada prevăzută de reglementările legale relevante.

 1. Trimiterea de comunicări comerciale

Scop:

SANITINO prelucrează datele cu caracter personal pentru a oferi Utilizatorilor informații despre produsele și informațiile sale comerciale.

Tipul și amploarea prelucrării datelor:

Pentru a trimite comunicări comerciale către Utilizatorii interesați, SANITINO prelucrează următoarele date personale ale Utilizatorilor: nume, prenume, adresă de e-mail.

Temeiul juridic:

SANITINO poate trimite comunicări comerciale Utilizatorilor care s-au abonat la newsletter-ul său, pe baza consimțământului acestora. Utilizatorilor care și-au dat consimțământul li se va trimite un e-mail pentru a le confirma adresa de e-mail și interesul de a obține newsletter-ul (li se va cere să se înscrie de două ori). Utilizatorii se pot dezabona de la newsletter utilizând un link furnizat în fiecare newsletter în parte. De asemenea, Utilizatorii își pot retrage consimțământul acordat anterior pentru prelucrare prin depunerea unei cereri informale, așa cum este ilustrat în secțiunea Drepturile Utilizatorilor.

Perioada de stocare:

Datele cu caracter personal pot fi prelucrate în acest mod pentru o perioadă de 3 ani de la ultima comandă sau de la acordarea consimțământului.

 1. Publicitate orientată și marketing direct

Scop:

SANITINO poate, de asemenea, să prelucreze datele indicate ale utilizatorilor săi în scopuri de marketing direct și profilare. SANITINO utilizează profilarea pentru a analiza achizițiile și comportamentul utilizatorilor în magazinul electronic, ceea ce servește la o mai bună direcționare a publicității și serviciilor noastre și pentru a permite SANITINO să ofere Utilizatorilor săi ceea ce este relevant pentru interesele lor.

Tipul și amploarea prelucrării datelor:

SANITINO poate utiliza profilarea pentru a analiza achizițiile și comportamentul Utilizatorilor în magazinul electronic și pentru a furniza marketing direct utilizând informațiile obținute. Din acest motiv, SANITINO poate prelucra următoarele date cu caracter personal ale Utilizatorilor: nume, prenume, adresa de reședință, adresa poștală, adresa de e-mail, numărul de telefon, detalii despre comenzi.

Temeiul juridic:

SANITINO prelucrează datele cu caracter personal pe baza consimțământului Utilizatorului.

Utilizatorii se pot opune în orice moment prelucrării datelor cu caracter personal în scopul marketingului direct și al creării de profiluri, de exemplu prin trimiterea unui e-mail la info@sanitino.ro.

Perioada de stocare:

Datele cu caracter personal sunt prelucrate de SANITINO în acest scop până la formularea unei obiecții în modul specificat mai sus sau până la retragerea consimțământului.

 1. Executarea pretențiilor legale ale SANITINO

Scop:

SANITINO prelucrează datele cu caracter personal în scopul stabilirii, exercitării sau apărării oricăror pretenții legale presupuse.

Tipul și amploarea prelucrării datelor:

Pentru a stabili, exercita sau apăra pretențiile legale, SANITINO poate prelucra oricare dintre următoarele date ale utilizatorului în cazul individual: numele și prenumele sau denumirea comercială, adresa de reședință sau a sediului social, adresa de e-mail, numărul de telefon, codul unic de identificare, codul de identificare fiscală, data nașterii, domeniul de aplicare și obiectul executării și, dacă este cazul, alte date necesare.

Temeiul juridic:

SANITINO prelucrează datele cu caracter personal pe baza interesului său legitim, respectiv al Utilizatorului, pentru a aplica drepturile existente sau pentru a apăra pretențiile legale.

Perioada de stocare:

Datele cu caracter personal sunt prelucrate în acest mod pentru o perioadă de 3 ani de la data începerii prelucrării datelor cu caracter personal, cu excepția cazului în care reglementările legale prevăd altfel sau dacă nu apare necesitatea de a stoca datele cu caracter personal pentru o perioadă mai lungă într-un caz specific.

 1. Prelucrarea datelor de acces la vizitarea magazinului electronic

Scop:

Fișierele jurnal ale serverului sunt create și stocate în scopul stabilirii și menținerii securității tehnice.

Tipul și amploarea prelucrării datelor:

La accesarea magazinului electronic, anumite date de acces sunt prelucrate automat în așa-numitele fișiere jurnal ale serverului; în special, sunt prelucrate următoarele date în acest context: (i) numele site-ului web vizitat; (ii) tipul/versiunea de browser utilizat(ă); (iii) sistemul de operare al Utilizatorului; (iv) site-ul web vizitat anterior (URL de referință); (v) ora solicitării serverului; (vi) volumul de date transferat; (vii) numele de gazdă al computerului de unde are loc accesarea (adresa IP). Aceste informații nu permit SANITINO să identifice personal Utilizatorii; cu toate acestea, adresele IP sunt considerate date cu caracter personal.

Temeiul juridic:

SANITINO prelucrează datele cu caracter personal pe baza interesului său legitim de a stabili și menține securitatea tehnică.

Perioada de depozitare:

Datele conținute în fișierele jurnal ale serverului sunt stocate pentru o perioadă de 5 ani.

 

Alți destinatari de date cu caracter personal

Datele cu caracter personal pot fi transferate autorităților publice și partenerilor contractuali ai SANITINO.

 1. Autoritățile publice

SANITINO divulgă datele cu caracter personal autorităților publice numai pe baza instrucțiunilor persoanelor vizate și, de asemenea, în cazurile în care acest lucru este impus de lege sau din motive de protecție a intereselor legitime ale SANITINO sau ale unor terțe părți. Autoritățile publice acționează în calitate de operatori independenți ai datelor dumneavoastră personale respective.

 1. Partenerii contractuali

SANITINO poate, de asemenea, să transfere date cu caracter personal către parteneri contractuali, dacă acest lucru este relevant și adecvat pentru scopul activității de prelucrare respective. Partenerii contractuali pot acționa fie în calitate de operatori înșiși, fie în calitate de procesatori care sunt obligați să respecte instrucțiunile noastre.

Furnizori de servicii asociate cu comunicarea cu clienții

SANITINO împărtășește datele cu caracter personal cu anumiți parteneri care ajută SANITINO să asigure comunicarea cu clienții, de exemplu, să organizeze trimiterea de buletine informative/newsletter sau să opereze linia de asistență telefonică. Datele partajate în acest mod pot include numele, prenumele, denumirea comercială, adresa de reședință sau sediul social, adresa poștală, adresa de facturare, adresa de e-mail, numărul de telefon, codul unic de identificare, codul de identificare fiscală sau detaliile comenzii.

Targito.com s.r.o.
Jungmannovo náměstí 753/18
110 00  Praha 1
Republica Cehă
IČO: 28445937
DIČ: CZ28445937

Smartsupp.com, s.r.o.
Šumavská 31
602 00  Brno
Republica Cehă
DIČ: CZ03668681

Daktela s.r.o.
Pod Krejcárkem 975
130 00 Praha 3
Republica Cehă
IČO: 27232263
DIČ: CZ27232263

Transportatorii

SANITINO împărtășește datele cu caracter personal cu transportatorii, astfel încât toate comenzile să poată fi livrate în mod corespunzător. Datele partajate în acest mod pot include numele, prenumele, denumirea comercială, adresa de reședință sau sediul social, adresa poștală, adresa de facturare, adresa de e-mail, numărul de telefon, codul unic de identificare, codul de identificare fiscală sau detaliile comenzii.

UNITED PARCEL SERVICE CZECH REPUBLIC, s.r.o.
Ke kopanině 1049,
252 67  Tuchoměřice
Republica Cehă
IČO: 25684094
DIČ: CZ25684094

General Logistics Systems Czech Republic s.r.o.
Průmyslová 5619/1,
586 01  Jihlava
Republica Cehă
IČO: 26087961
DIČ: CZ26087961

PPL CZ s.r.o./Cargus
Březhradská 199/2a
503 32  Hradec Králové
Republica Cehă
IČO: 25194798
DIČ: CZ25194798

DACHSER Czech Republic a.s.
Huťská 272,
272 01  Kladno
Republica Cehă
IČO: 27090833
DIČ: CZ27090833

Furnizorii de servicii de plată

SANITINO împărtășește datele cu caracter personal cu furnizorii de servicii de plată în scopul efectuării plăților. Datele partajate în acest mod pot include numele, prenumele, denumirea comercială, adresa de reședință sau sediul social, adresa poștală, adresa de facturare, adresa de e-mail, numărul de telefon, numărul cardului de plată sau numărul de cont.

PayPal Holdings, Inc.
2211 N 1st St
SAN JOSE, CA
95131-2021
USA
+1.408.9671000

GoPay s.r.o.
Planá 67
370 01 Planá
Republica Cehă
IČO: 26046768
DIČ: CZ26046768

Furnizorii de servicii tehnice asociate cu magazinul electronic

SANITINO împărtășește, de asemenea, datele cu caracter personal cu furnizorii de servicii tehnice asociate cu magazinul electronic. Datele partajate în acest mod pot include numele, prenumele, denumirea comercială, adresa de reședință sau sediul social, adresa poștală, adresa de facturare, adresa de e-mail, numărul de telefon, codul unic de identificare, codul de identificare fiscală, detalii despre produsele achiziționate, adresa IP și numărul de cont.

Microsoft Corporation
One Microsoft Way
Redmond, WA 98052-6399
USA
Tax nr. 91-1144442

Etnetera a.s.
Jankovcova 1037/49
170 00  Praha 7
Republica Cehă
IČO: 25103814
DIČ: CZ25103814

Alți parteneri contractuali

Císek, advokátní kancelář s.r.o.
Jana Babáka 2733/11
612 00 Brno
IČO: 09761098
DIČ: CZ09761098

De asemenea, putem dezvălui datele dumneavoastră cu caracter personal altor parteneri contractuali, dacă acest lucru este relevant și adecvat în scopul prelucrării acestora.

 

Cookie-uri

SANITINO poate, de asemenea, să prelucreze date cu caracter personal utilizând cookie-uri; pentru mai multe informații, consultați Politica noastră privind cookie-urile.

Drepturile utilizatorilor

Dreptul de acces la datele cu caracter personal

Utilizatorii au dreptul de a obține informații cu privire la prelucrarea datelor lor personale și, în caz afirmativ, au, de asemenea, dreptul de a avea acces la datele lor personale. În cazul în care Utilizatorii au întrebări sau solicitări cu privire la prelucrarea datelor lor personale, aceștia pot contacta SANITINO.

Dreptul de rectificare a datelor cu caracter personal

În cazul în care utilizatorii consideră că SANITINO prelucrează date cu caracter personal inexacte sau incomplete, aceștia au dreptul de a solicita rectificarea sau completarea acestora.

Dreptul la ștergere

În cazul în care Utilizatorii solicită ștergerea datelor lor cu caracter personal, SANITINO va șterge datele lor cu caracter personal dacă (i) acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate sau prelucrate în alt mod; (ii) Utilizatorul și-a retras consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, aceste date cu caracter personal au fost prelucrate pe baza consimțământului și nu există niciun alt temei legal pentru prelucrare; (iii) Utilizatorul s-a opus prelucrării și nu există motive legitime și imperative pentru prelucrarea datelor cu caracter personal ale Utilizatorului; (iv) prelucrarea este ilegală; sau (v) obligația legală de a prelucra datele cu caracter personal în temeiul dreptului Uniunii Europene sau al legislației naționale a încetat să mai existe.

Dreptul la restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal

Până la soluționarea de către SANITINO a oricăror probleme litigioase privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale Utilizatorilor, Utilizatorii au dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor lor cu caracter personal. În cazul în care prelucrarea a fost restricționată, datele cu caracter personal ale Utilizatorilor pot fi prelucrate, cu excepția stocării lor, numai cu consimțământul Utilizatorilor sau în scopul stabilirii, exercitării sau apărării unor pretenții legale, pentru protecția drepturilor terților sau din motive de interes public important al Uniunii Europene sau al oricărui stat membru.

Dreptul la portabilitatea datelor

Utilizatorii au dreptul de a obține datele cu caracter personal care îi privesc (i) pe care ni le-au furnizat; (ii) care sunt prelucrate pe baza consimțământului sau a unui contract; și (iii) pe care SANITINO le prelucrează prin mijloace automatizate; toate acestea într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și care poate fi citit automat, precum și dreptul de a obține transferul acestor date către un alt operator. Cu toate acestea, în cazul în care exercitarea acestui drept ar afecta în mod negativ drepturile și libertățile altor persoane, SANITINO nu va fi în măsură să satisfacă solicitările Utilizatorilor.

Dreptul la opoziție

Utilizatorii au dreptul de a se opune prelucrării datelor cu caracter personal care sunt prelucrate în scopul îndeplinirii unei sarcini de interes public sau în exercitarea autorității publice sau în scopul protejării intereselor legitime ale SANITINO sau a intereselor legitime ale unor terțe părți. În cazul în care SANITINO nu reușește ulterior să dovedească faptul că există motive legitime serioase pentru prelucrarea datelor cu caracter personal care prevalează asupra intereselor Utilizatorilor sau asupra drepturilor și libertăților acestora, sau că SANITINO are nevoie de prelucrare pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unor pretenții legale, SANITINO va înceta prelucrarea pe baza obiecției fără întârzieri nejustificate. În plus, Utilizatorii au dreptul necondiționat de a se opune oricărei prelucrări a datelor lor cu caracter personal care este executată în scopuri de marketing direct.

Dreptul de retragere

Utilizatorii au dreptul de a-și retrage în orice moment consimțământul acordat pentru prelucrarea datelor lor personale. Cu toate acestea, retragerea consimțământului utilizatorilor nu afectează retroactiv legalitatea prelucrării datelor pe baza unui astfel de consimțământ - aceasta afectează doar activitățile de prelucrare ulterioare. După exercitarea acestui drept, SANITINO va înceta activitățile de prelucrare afectate fără întârzieri nejustificate.

Orice solicitare privind exercitarea oricăruia dintre drepturile menționate mai sus sau orice întrebare privind prelucrarea datelor cu caracter personal va fi adresată Utilizatorilor prin telefon la numărul 031 22 94 744 sau prin e-mail la adresa info@sanitino.ro.

SANITINO va răspunde apoi la solicitările Utilizatorilor cât mai curând posibil și în termen de cel mult o lună (în cazuri excepționale, sunt posibile limitări ale acestor drepturi, de exemplu, în cazul în care, în caz contrar, ar fi afectate drepturile unor terțe părți). În cazul în care există îndoieli cu privire la respectarea obligațiilor, Utilizatorii pot contacta SANITINO la numărul de telefon 031 22 94 744 sau folosind adresa de e-mail info@sanitino.ro sau, dacă este cazul, pot depune o plângere la autoritatea națională de supraveghere.

Sus